Com oferir pràctiques

Pràctiques a empreses

Per a oferir pràctiques curriculars o no curriculars als estudiants de la UOC, les empreses o institucions us heu d’haver registrat prèviament en l’espai de pràctiques.


A continuació, trobareu informació sobre tot el procés.

Donar d'alta una empresa o institució

1.

Heu d'accedir a l'espai de pràctiques i crear un usuari per a la vostra empresa proporcionant les dades necessàries. 

2.

Us enviarem un missatge amb un enllaç perquè pugueu crear la contrasenya d’accés i entrar a l’espai de pràctiques.

3.

Un cop sigueu dins de l’espai de pràctiques, podeu donar d’alta la vostra empresa omplint una fitxa breu.

4.

Una vegada hàgiu comprovat que tot és correcte, rebreu un missatge en un termini aproximat de 24 hores laborables a l’adreça de correu que hàgiu fet constar a la fitxa.

Publicació d'una oferta de pràctiques

1.

Dins de l’opció Convocatòries del menú principal busqueu la convocatòria de pràctiques en què vulgueu participar i creeu l’oferta.

Si no sabeu en quina convocatòria curricular voleu participar, podeu publicar la vostra oferta a la secció Ofertes del menú superior i serà l’equip de pràctiques que assignarà la vostra oferta a la convocatòria corresponent.

2.

Ompliu els espais amb les dades que se us demanen.

3.

Si ja teniu un candidat concret, obriu la pestanya Candidat, seleccioneu Mode directe i introduïu el nom de l’estudiant.

Selecció i assignació dels candidats

Pràctiques curriculars

Cada convocatòria estableix els modes de selecció o assignació dels candidats. En algunes convocatòries la selecció la fa la Universitat d’acord amb la nota mitjana i les necessitats de l’estudiant. En altres, les empreses o centres reben diferents candidatures i s’encarreguen del procés de selecció. També es pot donar el cas que un centre de pràctiques proposi directament un candidat.

Pràctiques no curriculars

Pot ser que el centre de pràctiques ja tingui el candidat prèviament i en aquest cas només ha de comunicar les dades de l’estudiant. També pot ser que el centre no tingui cap candidat i en aquest cas rebrà les candidatures dels estudiants que s’hi han interessat i el centre mateix farà la selecció del que consideri més adequat. 

En ambdós casos, mentre no tingueu el candidat caldrà que entreu periòdicament a l’espai de pràctiques per a revisar les candidatures rebudes. 

Formalització del conveni de pràctiques

Una vegada tingueu el candidat assignat i la pràctica validada, us arribarà un correu electrònic amb un enllaç al conveni i les indicacions que heu de seguir per a formalitzar-lo (procediment de signatures i adreça postal on ens han d’arribar les còpies del document amb signatures originals en cadascuna).

Si ja es disposa d’un conveni marc, l’estudiant rep un protocol d’adhesió que ha de signar.

 

Tota la informació per a oferir pràctiques

Preguntes freqüents

Informació per als centres

Contacte per a centres de pràctiques

  • Les pràctiques que es vulguin iniciar entre el 25 de juliol i el 10 de setembre i les modificacions de conveni s’han de sol·licitar abans del 15 de juliol.

    Del 31 de juliol al 2 de setembre tots dos inclosos, el temps de resposta de les consultes pot ser superior a l'habitual.

    Els convenis de pràctiques que es rebin durant el mes d’agost se signaran a partir del dia 2 de setembre, quan es reprendrà el servei amb normalitat.
Pref. Int./Telèfon
Telèfon de contacte
Adjunta
x