Empreses del Grup UOC

És l’empresa matriu creada per la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya per a poder prestar i gestionar els serveis del grup d’empreses UOC. Té la forma jurídica d’una societat limitada.

És una empresa participada per Grup UOC, SL que es dedica a l’edició i venda de llibres i materials didàctics de la UOC.

Té per objectiu convertir-se en el soci de referència de les organitzacions que aposten per un aprenentatge innovador perquè els seus professionals desenvolupin les seves habilitats com a via per a millorar la seva competitivitat. La seva missió és acompanyar les empreses en el creixement dels seus professionals perquè superin els reptes de negoci als quals s’enfronten.

Té la forma jurídica d’una societat limitada, participada al 100% per Grup UOC, SL.

És l’empresa del grup UOC que gestiona i ofereix cursos de formació de tipus no universitari. La seva oferta inclou serveis d’ensenyament no reglats a distància, tant en l’àmbit nacional com internacional, que s’imparteixen en un campus virtual d’acord amb una metodologia didàctica pròpia adreçada a respondre les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida.

Té la forma jurídica d’una societat limitada, participada al 100% per Grup UOC, SL.

És una empresa creada per a invertir en empreses emergents que tinguin com a objectiu aconseguir impacte social en el sector educatiu i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Té la forma jurídica d’una societat limitada, participada al 100% per Grup UOC, SL.

És una empresa de recerca i consultoria sorgida de la UOC. Treballa en la intersecció entre les ciències socials, les TIC i la ciència de dades per a facilitar la presa de decisions informades en una àmplia varietat d’àrees. L’equip d’Open Evidence està format per professors, investigadors i consultors amb més de vint anys d’experiència en recerca aplicada i consultoria.

Es va constituir l’any 2013 amb la forma jurídica d’una societat limitada. Està participada al 15% per la UOC.

És una entitat sense ànim de lucre amb seu a Colòmbia que forma les persones al llarg de la vida mitjançant un model educatiu que es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge en línia. Està participada al 100% per Grup UOC, SL.

És una associació civil sense afany de lucre amb seu a Mèxic que forma les persones al llarg de la vida mitjançant un model educatiu que es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge en línia.
Es va constituir l’any 2005.